ANYMORE FOR ANYMORE

©Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara
ANYMORE FOR ANYMORE
2010
71.5 x 54.0 x 99.0 cm
ceramic