Silent Violence

©Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara
Silent Violence
1996
Acrylic on cotton
120.0 x 110.5 cm