platform

©Yu Nishimura / Courtesy of KAYOKOYUKI

Yu Nishimura
platform
2013
198 x 168 cm
oil on canvas