STORYTELLING

Fuyuhiko Takata
STORYTELLING
2014
Video / Blu-ray disk, sound, color
6min. 30sec.