Tears to Flood an Ocean

©Emilio Perez

Emilio Perez
Tears to Flood an Ocean
2006
182.8 x 213.4 cm
acrylic and latex on panel