©Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara
ANYMORE FOR ANYMORE
2010
71.5 x 54 x 99 cm
ceramic