©Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara
Silent Violence
1996
120.0 x 110.5 cm
acrylic on cotton