©Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara
Silent Violence
1996
120 x 110.5 cm
acrylic on cotton