Tough Guys

©Daisuke Fukunaga

Daisuke Fukunaga
Tough Guys
2008
oil on canvas
259 x 194 cm